Anàlisis microbiològiques

Oferim plans de control analític que comprenen des de la matèria primera fins al producte acabat, passant per totes les fases del procés, matèries intermèdies, superfícies, ambients, manipuladors. Al nostre laboratori realitzem controls analítics mitjançant mètodes de detecció ràpids i automatitzats de tot tipus de productes, tant per al consum humà (matèries primeres, productes frescos, processats, aliments sotmesos a tota mena de tractaments, etc.) com per al consum animal (pinso i matèries primeres), que inclouen:

 • Carns i derivats

 • Olis i greixos

 • Aliments infantils

 • Aliments per a animals (pinso…)

 • Begudes

 • Cacau i productes derivats

 • Cereals i productes derivats

 • Condiments i espècies

 • Fruites i vegetals

 • Fruita seca i snacks

 • Ingredients i additius

 • Materials en contacte amb aliments

 • Pastisseria i rebosteria

 • Plats preparats

 • Productes carnis

 • Productes d’higiene de la llar

 • Productes d’higiene personal i estètica

 • Productes de la pesca

 • Productes dietètics

 • Productes làctics

Així com qualsevol altre producte de consum humà i animal

Diagnòstic molecular

CALITEC realitza anàlisis de diagnòstic molecular, mitjançant assajos de reacció en cadena de la polimerasa en temps real (RT-PCR) o seqüenciació d’ADN/ARN:

 • Detecció d’espècies animals en pinsos i matèries primeres (remugants, boví…)

 • Detecció de fraus en aliments (equí, búfal…)

 • Control d’aliments vegans

 • Detecció de microorganismes patògens (Salmonella, Listeria monocytogenes…)

 • Identificació d’espècies vegetals i animals Anàlisi d’al·lèrgens

 • Detecció en superfícies del virus SARS-CoV-2 (COVID-19)

Anàlisis fisicoquímiques

CALITEC analitza la composició dels aliments fixant-nos principalment en el seu aspecte nutricional, amb l’objectiu de:

 • Quantificar els principis immediats (proteïnes, greixos, hidrats de carboni, humitat…) que contenen els aliments i, d’aquesta manera, poder determinar-ne els continguts màxims aprovats legalment per poder fer un etiquetatge nutricional correcte.
 • Verificar els ingredients funcionals (minerals, vitamines i al·lèrgens) per determinar les característiques dels aliments.
 • Realitzar anàlisis de residus (antibiòtics, additius, hormones, material de risc o minerals) que hagin pogut entrar en contacte amb la matèria primera o els diferents tipus de productes i que podrien suposar un risc per a la salut del consumidor.
 • Realitzar anàlisis de contaminants (metalls, micotoxines, dioxines…) que puguin estar presents en les matèries primeres o en els diferents tipus de productes.

Anàlisis d'aigua

CALITEC analitza els paràmetres descrits com autocontrols gràcies al fet que disposem dels mitjans per realitzar anàlisis d’aigües segons la legislació vigent, en la qual s’estableixen els criteris sanitaris que han de complir les aigües de consum humà i les instal·lacions que en permeten el subministrament. Estem habilitats per a les anàlisis d’aigües residuals i inscrits en el Registre de laboratoris col·laboradors per la Generalitat de Catalunya.

Altres anàlisis en aigües:

 • Legionel·la en torres de refrigeració i en la xarxa d’aigua de consum.
 • Aigües residuals i llots amb paràmetres de control.
 • Aigües de piscina, aigües regenerades…

Anàlisis de superfícies

CALITEC realitza anàlisis i control de les superfícies, els equips i els materials utilitzats en la manipulació dels aliments, amb la finalitat de verificar el procés de neteja i desinfecció. Permet avaluar els sistemes de neteja. En les superfícies podem detectar la presència de patògens per donar compliment a la reglamentació vigent.

Anàlisis ambientals

L’aire pot ser una font important de contaminació. És important que les empreses controlin la qualitat ambiental de les seves instal·lacions, per garantir que no afecta els seus productes. CALITEC realitza anàlisis i controls ambientals en àrees de treball i en càmeres de conservació d’aliments per determinar-ne la qualitat higiènica, com recomptes de gèrmens aerobis, floridures, llevats… Les mostres d’ambient es poden prendre amb sistemes d’aspiració que garanteixen una recuperació de microorganismes del 99%, controlant el volum d’aire mostrejat. Aquestes anàlisis són compatibles amb la verificació del pla de neteja.

Estudis d'estabilitat i vida comercial

Les empreses han d’establir i comprovar la vida comercial dels productes, tenint en compte les característiques de salubritat i organolèptiques. CALITEC dissenya estudis de vida mitjançant anàlisis microbiològiques, caracteritzacions fisicoquímiques, controls organolèptics i models predictius. També s’utilitzen diferents tipus d’estudis i informes en els quals CALITEC avalua els components més susceptibles de deteriorament durant l’emmagatzemament de l’aliment:

 • Estudis de validació de vida comercial
 • Estudis de vida comercial accelerada
 • Estudis de vida comercial secundària

Test de Challenge

CALITEC disposa d’una eina essencial en el desenvolupament de noves formulacions o productes, el test de Challenge. Aquest estudi ens permet determinar la capacitat d’un aliment per suportar el creixement d’organismes alteradors o patògens, simulant el que li passaria a un producte durant l’elaboració, el processament, la distribució o la manipulació posterior per part dels consumidors.

Quins avantatges aporta el test de Challenge?

 • Determina si poden desenvolupar-se certs microorganismes alteradors o patògens en un aliment o producte alimentari en particular.
 • Determina la vida comercial d’un producte sota diverses condicions d’emmagatzemament.
 • Estudia l’efectivitat d’un conservant o determina la presència de certes concentracions d’un conservant.
 • Dona compliment a la reglamentació relativa als criteris microbiològics aplicables als productes alimentaris.
COVID-19
Detecció de virus SARS-CoV-2. CALITEC realitza la detecció de virus SARS-CoV-2 en superfícies per RT-PCR. Estem a la seva disposició per a aquesta o una altra consulta. Poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari.
Saber-ne més
error: ¡Contenido protegido!