Què és el “control ambiental” per a una empresa?

El control ambiental per a una empresa es refereix a les condicions a l’interior d’una instal·lació a les quals estan exposats els treballadors, és a dir, la qualitat ambiental que està relacionat amb l’entorn d’una empresa. CALITEC disposa d’un servei d’assessoria de qualitat i inspecció, on els clients compten amb un suport professional que els orienta i posa en el seu coneixement tota la part legislativa del sector agroalimentari. Aquest tipus de seguiment pot tenir algun impacte que ens ajudi a identificar el compliment de diferents normatives, amb la finalitat de buscar la forma o el camí correcte per a millorar la qualitat dels ambients de treball.

També et pot interessar: Per a qué serveix el Certificat de Manipulador d’Aliments?

Identificació dels factors ambientals que afecten la companyia

Amb l’objectiu de mesurar i millorar la posició de l’empresa respecte als factors ambientals, primer s’ha d’identificar els factors que tot espai de treball ha de complir per a ajustar-se a les condicions de seguretat:

  1. Temperatura i humitat: han de mantenir-se entre determinats valors en funció dels treballs que es realitzin.
  2. Il·luminació: ha de ser adequada per a les activitats que es duguin a terme.
  3. Soroll: s’ha d’evitar i proveir als treballadors del corresponent EPI per a evitar danys irreversibles i l’acompliment d’unes certes activitats com a llocs tancats pot provocar atmosferes perjudicials per als treballadors. Ha de garantir-se la correcta ventilació del lloc i la protecció dels operaris.

Anàlisi dels factors de l’ambient dins de l’empresa

Arribats a aquest punt, quan diem anàlisi, ens referim al procés de distingir quin dels factors identificats en el procés compten amb el major impacte negatiu que acabi afectant la qualitat ambiental dels treballadors. El reconeixement dels factors ambientals més importants per a l’empresa ajudarà a estar capacitats per a millorar el problema.

  • Contaminació ambiental

La higiene en el treball busca conservar i millorar la salut dels treballadors en relació a la labor que acabin realitzant i està influïda per tres grans grups de condicions:

  1. Condicions ambientals de treball: són les circumstàncies físiques que acullen a l’empleat com a ocupa un càrrec en l’organització.
  2. Condicions de temps: relacionat amb la durada de la jornada de treball, hores extres, períodes de descans, etc.
  3. Condicions socials: són les que tenen a veure amb l’ambient o clima laboral com per exemple l’organització informal, estatus, etc.
  • Prevenció ambiental

Davant la perspectiva de legislacions cada vegada més restrictives, resulta imprescindible proposar mesures preventives ambientals permeten conèixer la incidència d’un projecte o actuació sobre l’entorn i adoptar les mesures necessàries per a adequar les instal·lacions industrials i no arribar a incórrer en sancions per qualitat ambiental, i així poder mantenir un espai de treball saludable per als treballadors. Amb l’ajuda de CALITEC podrà avançar-se als problemes de la seva empresa en aquesta matèria i aconseguir una empresa neta i eficient.

Quin és el propòsit d’una anàlisi ambiental?

El propòsit és avaluar el nivell de risc que plantegen diversos factors ambientals, així com les oportunitats de millora que presenten. És per això, la importància que les empreses controlin la qualitat ambiental de les seves instal·lacions, per a garantir que no afecta els seus productes. CALITEC en aquest cas realitza anàlisi i controls ambientals en àrees de treball i en cambres de conservació d’aliments per a determinar la seva qualitat higiènica, com a recomptes de gèrmens aerobis, floridures, llevats, etc. Les mostres d’ambient es poden prendre amb sistemes d’aspiració que garanteixen una recuperació de microorganismes del 99%, controlant el volum d’aire mostrejat. Aquestes anàlisis són compatibles amb la verificació del pla de neteja.

COVID-19
Detecció de virus SARS-CoV-2. CALITEC realitza la detecció de virus SARS-CoV-2 en superfícies per RT-PCR. Estem a la seva disposició per a aquesta o una altra consulta. Poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari.
Saber-ne més
error: ¡Contenido protegido!