Estudi d’estabilitat i vida comercial

Un dels factors més importants d’un producte alimentari és la seva data de caducitat, conéixer com serà la seva vida comercial.  

Què determina l’estudi d’estabilitat i vida comercial? 

Els fabricants estàn obligats a establir quin serà el període, és a dir, són els responsables de determinar la vida comercial. Per aconseguir-ho, en ocasió és suficient amb models predictius, però en d’altres és necessari realitzar estudis microbiològics, caracteritzacions fisicoquímiques o controls organolèptics. 

En quin moment emprar un estudi d’estabilitat i vida comercial? 

La introducció al mercat d’un nou producte és sempre un moment crític. Abans del llançament és imprescindible realitzar un estudi d’estabilitat i vida comercial per assegurar que no hi ha cap risc per a la salut dels consumidors. Així es busca determinar que no hi ha cap perill microbiològic, i coneixer tots els canvis i processos que pateix un producte a mesura que passa el temps. És a dir, es tracta d’establir la vida útil d’un producte i, per tant, l’estudi de vida comercial útil es, en moltes ocasions, obligatori per normativa.

Què es la vida útil d’un producte?

Anomenem vida útil al període que un producte està garantit com a segur i amb bona qualitat pel seu consum per part del productor. 

En ocasions és important tenir present que el fet d’excedir en la data límit de consum preferent, no vol dir automàticament que un producte sigui insegur per al consum, si no que  simplement el fabricant no pot garantir al 100% el seu estat òptim pel consum. Això, es pot garantir mitjançant l’estudi de vida comercial.  

Què ens aporta un estudi d’estabilitat i vida comercial?

Per als consumidors, aquest tipus d’estudis garanteix que els productes compleixen amb la normativa pertinent, tenint la certesa que els aliments són segurs. 

Però no és només important per al consumidor final. També és fonamental per als productors. 

Gràcies a aquests estudis els fabricants poden conèixer al detall quant de temps un producte pot conservar-se, com evolucionen les seves propietats i anticipar-se als possibles errors que pot patir durant el procés d’emmagatzematge i distribució. 

Tot aquest procés pot també repercutir en un impacte econòmic. I és que el fet de conèixer els punts febles del producte és més senzill anticipar-se i evitar problemes com la introducció en el mercat de productes alterats, poc fiables, o que necessitaran ser millorats en un futur, i per tant es minimitzaran costos. 

Quins tipus d’estudis podem trobar? 

A CALITEC realitzem tres tipus diferents d’estudis d’estabilitat i vida comercial: 

 • Estudis de validació de vida comercial
  Es tracta d’establir la vida útil dels aliments. Per això s’estableixen controls de qualitat, i se sotmet a diferents controls i paràmetres als aliments.
 • Estudis de vida comercial accelerada
  En aquest estudi establim que els temps útils d’aliments no peribles amb més de 6 mesos de validesa.
  Aquests estudis, que acostumen a tenir una durada de 150 dies, es basa en l’aplicació de principis de cinètica química per conèixer la reacció de microorganismes sota condicions diverses de llum, temperatura o humitat, entra d’altres factors.
 • Estudis de vida comercial secundaria
  Fa referencia a la data de consum preferent dels productes un cop oberts. Es tracta de l’anomenada data de caducitat secundaria d’un aliment, quan es produeixen canvis a la seva conservació com succeeix amb un producte congelat o amb l’envàs obert. 

A CALITEC realitzem estudis de vida comercial i estabilitat per establir i comprovar la vida comercial dels productes.  

 

COVID-19
Detecció de virus SARS-CoV-2. CALITEC realitza la detecció de virus SARS-CoV-2 en superfícies per RT-PCR. Estem a la seva disposició per a aquesta o una altra consulta. Poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari.
Saber-ne més
error: ¡Contenido protegido!