El virus SARS-CoV-2, causant de la pandèmia per COVID-19 que patim actualment, ha demostrat una elevada capacitat de contagi a través de les vies respiratòries. No hi ha evidències que el virus es transmeti pels aliments, però existeix la probabilitat de contagi a través dels materials que els envasen o embalen i a través de les superfícies de treball dins de la indústria. Per tant, no només cal prendre precaucions per evitar una transmissió entre persones, sinó que s’han d’establir mesures per evitar la transmissió del virus de persones a superfícies, de persones a material d’envasament, de superfícies a material d’envasament i viceversa.

Per controlar aquestes vies de transmissió és obligatori que totes les empreses elaborin un PLA DE CONTINGÈNCIA. Dins d’aquest pla, per reduir el risc de contagi del virus a través de superfícies i material d’envasament contaminat, és imprescindible l’aplicació d’un PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ eficaç i adequat a les instal·lacions i els processos. Destaquem que el protocol ha de ser EFICAÇ enfront del virus SARS-CoV-2. Els productes que es fan servir, les superfícies a netejar, les freqüències de neteja, el sistema de verificació analític establert segons el nostre sistema d’autocontrol (per exemple, l’APPCC) i les bones pràctiques de manipulació poden no ser prou efectius contra aquest virus en particular.

CALITEC és una empresa especialitzada en la implementació de sistemes d’autocontrol per garantir la seguretat alimentària en la producció primària i en la indústria alimentària. Actualment oferim als nostres clients la possibilitat d’implementar un pla de contingència enfront del virus SARS-CoV-2 i de VALIDAR que el PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ establert a la seva empresa és adequat i eficaç per reduir el perill de transmissió del virus per contacte amb superfícies contaminades. Aquesta validació es du a terme mitjançant la detecció del virus SARS-CoV-2 per RT-PCR en superfícies. La VALIDACIÓ dels protocols de neteja i la implementació del pla de contingència suposa, entre altres avantatges, incrementar la confiança dels clients i dels mateixos treballadors de l’empresa, així com vetllar per la salut del consumidor i de les persones que accedeixen a les instal·lacions.

COVID-19
Detecció de virus SARS-CoV-2. CALITEC realitza la detecció de virus SARS-CoV-2 en superfícies per RT-PCR. Estem a la seva disposició per a aquesta o una altra consulta. Poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari.
Saber-ne més
error: ¡Contenido protegido!