Com podem mesurar la qualitat del servei?

El servei d’assessoria de qualitat té una sèrie de característiques que el diferencien d’altres serveis. L’empresa encarregada en aquesta mena d’assessorament necessita professionals amb habilitats precises per a garantir un servei de qualitat. És per això que CALITEC disposa d’un servei d’assessoria i inspecció, on els clients compten amb un suport professional que els orienta i posa en el seu coneixement tota la part legislativa del sector agroalimentari.

També et pot interessar: “QUÈ ÉS EL CONTROL AMBIENTAL PER A UNA EMPRESA”.

Qualitat del servei

La qualitat del servei consisteix a comprendre totes les fases del customer journey amb l’objectiu d’aconseguir una experiència enriquidora del client. Les empreses estan disposades a centrar-se en el que és millor per al client. Cal recordar que la reputació és el que atraurà nous clients. És per això que hem d’assegurar-nos que tot el que es fa, es duu a terme tenint en compte els interessos del client. És a dir, no s’hauria de recomanar una nova tecnologia a un client només perquè un dels nostres socis el comercialitza. El que ha de fer és protegir els interessos dels seus clients i excedir les seves expectatives.

 

Beneficis de mesurar la qualitat del servei

Saber mesurar la qualitat del servei és beneficiós per a qualsevol organització per diferents motius:

  • Millora la reputació de la marca.
  • Verifica el manteniment i calibratge a mesura d’aquells equips de mesura que s’utilitzen en diferents aspectes.
  • Ajuda a desenvolupar una certa quantitat de dades al llarg del temps que poden fomentar una millor presa de decisions.

 

Importància dels indicadors de qualitat

Però, com podem mesurar la qualitat del servei? En tots els processos de qualitat, sigui d’un producte o servei és necessari establir una sèrie d’indicadors que ajuden a mesurar el compliment dels objectius marcats de l’empresa. D’aquesta manera, s’asseguren de tenir coneixement en els projectes involucrant-se en una millora contínua dels seus clients. Aquests indicadors de qualitat permeten fer un seguiment de qualitat i les desviacions que es puguin produir en el servei.

Tipus d’indicadors

Existeixen diferents tipus d’indicadors de qualitat, llistats a continuació:

Indicadors de qualitat del servei

Exposa les característiques del servei final que l’empresa ha ofert al client a partir de l’eficàcia, la cobertura i la seva eficàcia.

Indicadors de qualitat de l’activitat

Exposa el nivell de compliment de les especificacions previstes en la realització de les activitats basant-se en productivitat, la utilització, el manteniment/calibratge i la intensitat d’ús.

Principals característiques

Mesurar aspectes o factors crítics per a l’organització: podem mesurar moltes àrees d’interès, però hem de centrar-nos en aquelles àrees clau que ens permetin complir la nostra missió i satisfer als diferents grups d’interès.
Relatius en el temps: un indicador ha de determinar-se i formular-se de manera que sigui comparable en el temps per a poder analitzar la seva evolució, i així permetre la seva comparació i anàlisi.
Específics: han de ser concrets perquè la concreció incrementa la utilitat de l’indicador.

CALITEC experts en assessorament tècnic sanitari per a les empreses

En conclusió, hem de focalitzar-nos en l’anàlisi dels indicadors, així és com podem mesurar la qualitat del servei.

A CALITEC disposem de serveis d’assessoria i inspecció, en els quals orientem i posem en coneixement tota la part legislativa del sector agroalimentari als nostres clients sobre la normativa vigent comptant amb un suport professional.

Així mateix, també quedem a la seva disposició per a solucionar qualsevol dubte que puguin tenir en el camp de la higiene i la seguretat alimentària.

Redacció, suport en la implantació, verificació, revisió i actualització dels sistemes d’autocontrol dels clients, basats en el sistema APPCC/HACCP i Prerequisits.
Realitzar auditories internes de seguiment i auditories higienicosanitàries.
Suport en inspeccions de Salut Pública als clients que ho sol·licitin i posterior realització de les modificacions necessàries en la documentació de l’empresa que es derivin de les Actes de Sanitat.
Verificació d’equips que s’utilitzen en la vigilància de Punts de Control Crítics (PCC) o Requisits d’Higiene Operatius (*RHO) en l’àmbit alimentari, amb la realització d’informes i certificats.

Pots consultar informació institucional sobre legislació al següent enllaç.
COVID-19
Detecció de virus SARS-CoV-2. CALITEC realitza la detecció de virus SARS-CoV-2 en superfícies per RT-PCR. Estem a la seva disposició per a aquesta o una altra consulta. Poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari.
Saber-ne més
error: ¡Contenido protegido!