Certificat de Manipulador d’Aliments

La figura d’un manipulador d’aliments és aquella persona que segons la seva activitat professional acabi sent responsable en algun moment de la seguretat d’un aliment en una etapa prèvia al lliurament al consumidor final. Llavors, tot treballador que acabi encaixant amb la descripció anterior ha de tenir un Certificat de Manipulació d’Aliments perquè li permeti exercir la seva labor d’acord amb la legalitat vigent.

Aquest certificat permet a una persona a manipular aliments de manera segura, tant com per a la persona que s’encarregarà d’això i les que consumiran aquests aliments. Les empreses agroalimentàries estan obligades a donar a les seves treballadors formació continuada en manipulació d’aliments. Per a aconseguir el certificat de manipulador d’aliments s’ha de realitzar un curs específic per a això i superar una prova. Per tant, es pot dir que sí que és obligatori.

També et pot interessar:Control d’aliments vegans (diagnòstic molecular)

Per a què serveix fer el curs de Manipulador d’Aliments?

El curs de manipulador d’aliments es necessita per a poder exercir en el sector que estigui relacionat amb la indústria de l’alimentació, ja sigui en la fase de producció, en la d’envasament, en la seva distribució o en la venda.

Aquesta és l’única manera de demostrar que es té coneixements necessaris sobre higiene i seguretat. Per això, és indispensable oferir la formació suficient per a minimitzar els riscos de contaminació amb l’objectiu d’evitar tots els problemes si no es manipula un aliment correctament.

On treure’s el certificat de Manipulador d’Aliments?

La formació dels treballadors és una responsabilitat que recau en la pròpia empresa, i aquesta ha de garantir que tots els seus treballadors disposin d’una formació adequada. Per tot això, CALITEC, disposa d’un complet servei de formació especialitzada amb la seguretat i higiene agroalimentària. Actualment, impartim el curs d’higiene i manipulació d’aliments en les nostres instal·lacions, en l’empresa o en l’establiment que el client proposi. Tenint en compte les situacions canviants del sector, també s’ofereixen cursos a distància i a través de diferents plataformes digitals.

Tipus de Certificats de Manipulador d’Aliments:

Existeix dos tipus principals de Certificats de Manipulador d’Aliments: Alt Risc i el de Baix Risc:

Alt risc

El Certificat de Manipulador d’Aliments d’Alt Risc, capacita a treballar de manera directa amb els aliments i pot fer-ho participant en la seva elaboració o en qualsevol de les fases següents fins que acaben arribant al consumidor final.

Baix risc

El Certificat de Manipulador d’Aliments de Baix Risc, està destinat a aquells treballadors que acabin entrant en contacte amb els aliments de manera ocasional i de manera indirecta.

El millor curs de Manipulador d’Aliments a Barcelona

Des de 1999, CALITEC imparteix cursos de caràcter general segons l’activitat realitzada, o cursos personalitzats i adaptats en funció de les característiques de l’empresa. Desenvolupem la millor formació completa en higiene dels aliments d’acord amb la seva activitat laboral, tal com està descrit en la legislació vigent, relatiu a la higiene dels productes alimentaris. A més, també es poden realitzar formacions específiques o a mesura dels clients que ho requereixin.

COVID-19
Detecció de virus SARS-CoV-2. CALITEC realitza la detecció de virus SARS-CoV-2 en superfícies per RT-PCR. Estem a la seva disposició per a aquesta o una altra consulta. Poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari.
Saber-ne més
error: ¡Contenido protegido!