Anàlisi de l’aigua, per què és important?

L’aigua és un dels compostos fonamentals, fins al punt que l’ésser humà depèn d’ell per a la seva supervivència. És per això que és de vital importància garantir-ne la disponibilitat i la qualitat.

L’aigua es considera potable i apta pel consum i ús humà quan compleix uns paràmetres específics. Encara que a priori la seva composició química natural hauria de complir aquests requisits, no sempre és així a causa de diversos factors que poden alterar-los.

Certes activitats humanes com les activitats industrials i agrícoles, la contaminació a les grans ciutats o abocaments fluvials poden provocar grans focus de contaminació a les aigües, fent que aquesta perdi o vegi alterada la seva composició natural, alterant els seus paràmetres químics i biològics, sent així un risc per a la salut.

És per això que l’anàlisi d’aigua pot ser de vital importància per determinar la potabilitat i la qualitat de l’aigua per a ús i consum humà.

Què és l’anàlisi de l’aigua?

L’anàlisi de l’aigua és un procediment químic de laboratori pel qual es determina la composició i les característiques química, física, i fins i tot sensorial de l’aigua.

L’única manera real i segura de controlar i certificar si l’aigua és apta, és la realització d’una anàlisi a partir d’una mostra del líquid. Aquesta anàlisi es basa en uns paràmetres que permeten certificar la seva qualitat.

Aquesta anàlisi l’ha de fer un laboratori acreditat, basant-se en uns paràmetres que abasten tant característiques biològiques com químiques i físiques. A través d’aquests estudis es podrà valorar la qualitat, la salubritat i la potabilitat de l’aigua, depenent de l’ús que se li donarà, és a dir, els criteris de qualitat no són iguals per a l’aigua destinada a consum que per a l’aigua d’ús industrial, per exemple.

Paràmetres del control d’aigua

Per determinar la qualitat de l’aigua es fa a partir de certs paràmetres. Aquests variaran depenent tant de l’origen de la mostra d’aigua, com de l’ús que hagi de tenir, d’aquesta manera es podrà determinar la qualitat mínima que ha de tenir per considerar-se apta.

La gran varietat de circumstàncies i usos que pot tenir l’aigua fa imprescindible que l’anàlisi sigui dut a terme per un laboratori acreditat, amb els coneixements necessaris per assegurar un diagnòstic correcte.

Hi ha diversos tipus d’anàlisi d’aigua, que es poden classificar en diversos grups.

Anàlisi fisicoquímica de l’aigua

Es tracta d’unes de les anàlisis més importants. Amb aquest sistema es determinarà la qualitat de l’aigua que hagi patit algun tipus d’abocament químic, a més de determinar la idoneïtat de l’aigua per a reg agrícola, ús per a indústries o per aigua potable destinada a la xarxa de subministraments urbana.

Entre els paràmetres que es determinen, trobem la toxicitat de l’aigua. On es fa una avaluació global, per comprovar si existeix algun tipus d’elements tòxics a l’aigua.

És molt comú que components que en solitari no són nocius, en combinació amb altres passin a ser perjudicials.

Un altre dels paràmetres imprescindibles d’analitzar en aquest tipus d’estudis és el del fòsfor total. El fòsfor és un element natural i importantíssim pels ecosistemes, però juntament amb el nitrogen són els principals causants de l’eutrofització de les aigües. Quan trobem nivells alts d’aquesta substància a l’aigua sol ser degut a filtracions d’adobs fosfatats utilitzats a l’agricultura.

També és molt útil determinar la duresa de l’aigua. Aquest estudi és el que determina la concentració de magnesi, calci, estronci i bari a l’aigua. Aquests elements quan els trobem a l’aigua tenen origen natural, per exemple, a la peninsula Ibèrica hi ha zones amb aigües amb un alt grau de calç, ja que hi ha moltes zones amb sòls altament calcàries.

Hi ha molts altres paràmetres que són bàsics analitzar per determinar la seva no presència, o inclús simplement determinar que el nivell de presència no excedeix de l’adequat. L’existència de detergents, que poden ser causada per l’ús d’aigua en indústries com la siderúrgica, química o vinícola, o la d’olis i greixos, molt habituals en aigües residuals d’ús industrial, poden ser indicatius d’abocaments indeguts.

Anàlisi sensorial de l’aigua

Aquest tipus d’estudi és propi de l’aigua potable. La seva comesa principal és determinar els tipus d’aigües, així com les seves tendències i sabors.

Per realitzar-ho, l’han de fer experts amb una formació molt concreta per poder formar part de l’estudi.

Tot i que és molt útil per a indústries com la vinícola, no es tracta d’una anàlisi necessari per a  tractament i la potabilització de l’aigua.

Presa de mostres per a l’anàlisi d’aigua

El moment de la presa de la mostra d’aigua també és molt important i determinar per les seves posteriors anàlisis.

Abans de fer la recollida és important tenir en compte diversos factors per assegurar que la mostra estigui en condicions òptimes de ser representativa de la qualitat que es pretén testejar:

  • Quins paràmetres seran analitzats al laboratori.
  • Paràmetres que cal analitzar in situ.
  • Si la mostra a arreplegar serà senzilla o composta.
  • El volum de mostra que es recollirà.
  • Conservació de la mostra des de la recollida fins a l’anàlisi.

La importància de fer una anàlisi d’aigua correcta

Com hem vist, l’aigua pot contenir molts elements que poden ser nocius per a la nostra salut, però alhora sabem que l’aigua és un dels béns més essencials, per això es torna tan important assegurar-se de la seva qualitat.

A CALITEC estem preparats per elaborar anàlisis de l’aigua, per determinar la seva qualitat i composició.

 

COVID-19
Detecció de virus SARS-CoV-2. CALITEC realitza la detecció de virus SARS-CoV-2 en superfícies per RT-PCR. Estem a la seva disposició per a aquesta o una altra consulta. Poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari.
Saber-ne més
error: ¡Contenido protegido!